Fd smedja och båtbyggeri på 3:e Långgatan

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 18-11-2008

Göteborg, f d smedja och båtbyggeri på 3:e Långgatan. Oviss framtid, saknar skydd i detaljplan. Byggnaderna ligger i kv Barken. På 1870-talet började området bebyggas med stenhus. Kvarterets första byggnader var ett skolhus från 1871. Merparten av husen uppfördes mellan åren 1880-1905. Smedjan uppfördes 1902.

Uppdateringar
13-01-2014
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett planarbete för kvarteret Barken, mellan Tredje och Fjärde långgatan, med sikte på att bygga bostäder. Rivningshotet för båtbyggeriet är nu överhängande.
30-01-2014
Planarbetet för kvarteret Barken har påbörjats med sikte på att bygga nya bostäder. På byggbolagens önskelista står niovåningshus. Stadsbyggnadskontoret har beskrivit den aktuella tomten som “ett helt unikt inslag som det är viktigt att värna om”. Men nu säger fastighetskontoret upp verksamheter och hyresgäster och planerar för rivning av just de delar som beskrivits som särskilt betydelsefulla. Båtbyggaren Torsten Sörvik är uppsagd från sin verkstadslokal på Tredje långgatan.

Externa länkar
Unik miljö står mot bostäder på Långgatorna 
Snart försvinner båtverkstaden
Så såldes planerna för Långgatorna ut 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!