fbpx

Fd smedja och båtbyggeri på 3:e Långgatan

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 18-11-2008

Göteborg, f d smedja och båtbyggeri på 3:e Långgatan. Oviss framtid, saknar skydd i detaljplan. Byggnaderna ligger i kv Barken. På 1870-talet började området bebyggas med stenhus. Kvarterets första byggnader var ett skolhus från 1871. Merparten av husen uppfördes mellan åren 1880-1905. Smedjan uppfördes 1902.

Uppdateringar
13-01-2014
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett planarbete för kvarteret Barken, mellan Tredje och Fjärde långgatan, med sikte på att bygga bostäder. Rivningshotet för båtbyggeriet är nu överhängande.
30-01-2014
Planarbetet för kvarteret Barken har påbörjats med sikte på att bygga nya bostäder. På byggbolagens önskelista står niovåningshus. Stadsbyggnadskontoret har beskrivit den aktuella tomten som ”ett helt unikt inslag som det är viktigt att värna om”. Men nu säger fastighetskontoret upp verksamheter och hyresgäster och planerar för rivning av just de delar som beskrivits som särskilt betydelsefulla. Båtbyggaren Torsten Sörvik är uppsagd från sin verkstadslokal på Tredje långgatan.

Externa länkar
Unik miljö står mot bostäder på Långgatorna 
Snart försvinner båtverkstaden
Så såldes planerna för Långgatorna ut 

keyboard_arrow_up