FASAD:s fem tips för att rädda staden


Foto: Maiva Staaf och Gustaf Görfelt
Hej FASAD! Vilka är ni?

– Det är nu många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som hotas av rivning eller förvanskning i Göteborg. Listan bara växer. Vi känner att vi fått nog och grundade därför föreningen FASAD med syftet att gå till försvar för dessa miljöer. Vi vill skapa diskussion, engagera göteborgarna och visa på vilken enorm förändring som stadens gamla bebyggelse genomgår under rådande byggboom, en förändring som inte avspeglas i de glansiga visionsbilder som syns runt om i staden. Detta gör vi genom att samla arkitekter och bebyggelseantikvarier, aktivister och politiker, journalister och konstnärer som alla delar samma åsikt: Göteborg kan inte urskillningslöst berövas de sista spillrorna av sin historiska bebyggelse.

Vad gör ni just nu?

– Vi har precis avslutat ett par veckors kampanjande för kvarteret Barken i Linnéstan, ett stilmässigt brokigt kvarter där bostäder och verkstäder samsats i över hundra år. Här låg länge ett båtsnickeri och en smidesverkstad mitt i centrala Göteborg och av dessa verksamheter finns mycket bevarat. Mest av allt sörjer vi ändå att den gamla väveribyggnaden i tegel på Fjärde Långgatan 9 ska rivas. Det sägs vara den kanske mest välbevarade byggnaden i denna stadsdel, och vi vet, vi har tagit oss in och kikat. Nu tillåts denna och jämte flera andra skyddsvärda byggnader att rivas i en plan som visserligen innebär fler bostäder, men berövar samtidigt staden ett stort stycke kulturhistoria.

FASAD:s fem tips för att rädda staden och kulturarvet:
  • Samla människor med liknande tankar, gärna från olika professioner.
  • Lär av, och ta hjälp av varandra.
  • Hitta vägar för att nå ut och väcka ett intresse för ämnet.
  • Få invånarna att knyta an till de hotade miljöerna på ett mer känslomässigt plan. Kanske genom att lyfta berättelser om människorna som verkat eller levt där. Vi hoppas till exempel på att kunna anordna guidade turer i framtiden!
  • Det är bra att försöka ligga steget före. När media uppmärksammar planerade rivningar är det ofta redan för sent att påverka.