fbpx

farstukvist till 1890 hus

Frågeställare: Ian Caldwell
Jag vill bygga en farstukvist och behöver råd till hur det skulle vara utformat så att det anpassar till området och får bygglov av kommun. Huset är byggd 1890 och ingår i riksintresse området. Åsikten från kommun bygg och miljö var at jag skulle prata med läns museum innan jag ansöka bygglov. Svaret som jag fick från läns museum var att en farstukvist skulle vara som ”tårta på tårta” och enda förslag var nån mindre takskärm. Tänken med farstukvist var att det skulle skydda entredörr, skapar lite skyddat uteplats, och undvika is och halk. Planen är med farstukvist så här: 1) överallt, farstukvists storlek skulle speglas den befintliga 2-våning entre, fast bara 1-våning 2) golvet skulle vara lite mindre bredd än den befintliga 2-våning entre. 3) golvet skulle vara lite mindre längd än den befintliga 2-våning entre 4) Taknock höjd skulle vara lite under den andra våning fönster ram. 5) Tak skulle ha samma lutning som 2-våning tak 6) trappan blir två inbyggd av trä, samma bred som dörrar, och den sista trapp blir nån 1200m bredd trappsten. 7) tak blir tegelpannor, nytt eller begagnad 8) alla andra material blir trä, helst med liknande dimensionar som speglas trä som använts i huset. 9) räcke blir standard höjd för säkerhet 10) två inbyggd bänk, en på varje sida 11) undertak blir öppet 12) fram vägg på taket speglas 2-våning 13) röd slamfärg och vit linolja färg, samma som huset 14) golvet blir natur linolja eller svart roslags mahogany. 15) det blir frya stolpar fram, två backåt

Svar:
Det är svårt att ge gestaltningsråd i ett frågeforum som detta. I korthet tycker jag ni skall rita upp, eller låta en arkitekt skissa tillbyggnaden och pröva några olika varianter på tak – sadeltak enligt din besktivning men även ett enkelt papp- eller plåtklätt pulpettak samt ett valmat, papp- eller plåtklätt pulpettak som var vanliga då huset byggdes. Jag kan tänka mig att de senare varianterna med låg taklutning påverkar husets arkitektur mindre än ett tegelklätt sadeltak som kan bli ganska dominant.

keyboard_arrow_up