fbpx

Färgsättning ladugård

Vi renoverar en ladugård i norra Kalmar län. Ladugården är från 1800-talet med en tillbyggnad från 1940-talet. Senare i sommar ska den få ny färg och huvudsakligen blir det ju falurött men vi undrar hur vi bör göra med dörrar, luckor och vindskivor (nu svarta) hörnstolpar och vertikala stolpar (nu röda).
Har försökt att se på ladugårdar i trakten och ibland ser man att samtliga vertikala stolpar målats svarta. Var det vanligt?
Fönstren kommer att renoveras i nästa skede. Tyvärr utbytta på 70-talet och fodret är nu vitt. Hur bör vi tänka här?

Svar:

Svarta detaljer var lite av ett mode från tiden efter förra sekelskiftet. Innan dess valde man att måla utsatta delar med tjära men det var främst vindskidor, bräd- och spåntak och så vidare. Den mer designmässiga färgsättningen med svarta delar på fasaden kom av att det fanns mycket överskott på stenkolstjära som var en restprodukt från industrin, till exempel gasverk. Oavsett om man målar svarta detaljer eller inte har det sin plats i kulturhistorien men ett tips är att kontakta Kalmar länsmuseum och tala med någon av deras byggnadsantikvarier som vet mer om den lokala byggnadstraditionen och har arkivmaterial med exempel.

I takt med att många ladugårdar har tappat sin ursprungliga funktion har de behandlats lite mer styvmoderligt med avseende på fönster, färgsättning och så vidare. Men även tidigare var gårdens kringbyggnader underordnade bostadshuset och hade en enklare färgsättning om de var målade alls. Ett tips är att hålla en enkel färgsättning med utgångspunkt från slamfärgen som inte gör för mycket väsen av sig. Man kan till exempel ha rödfärg även på fönsterfodren.

keyboard_arrow_up