fbpx

Färgsättning grund?

Grunden är idag målad i en mörkare grön än fönstren, som är målade i 100% kromoxidgrön linoljefärg. Källarfönstren är omålade. När jag tittar på exempel på hus från 1920 hittar jag bara bilder med natursten som grund. Vi kommer att måla om grunden och källarfönstren – men vilka färger och kulörer ska vi välja? Ska det vara samma kulör på grunden och fönstren, eller olika?

Svar:

Grunden brukade sällan färgsättas vid den här tiden, det var stenarna i muren som skulle synas i nationalromantikens anda. De husen som hade putsade grunder lät man ofta vara ofärgade med kalkputsens varmgrå kulör eller avfärgade med en grå kulör som efterliknade natursten. Källarfönstren målades ofta i liknande grå kulör  som grunden i övrigt. För att hindra stänk och uppfuktning av muren strök man ibland grunderna med kallasfalt men svart eller mörka kulörer ger dock husen ett lite tyngre och dystrare intryck.

Ert hus ser ut att vara tilläggsisolerat vilket syns på fasadens överhäng över grunden, det kan hända att man vid något tillfälle även har putsat över naturstensgrunden.

keyboard_arrow_up