Färgcity i kvarteret Höken

Län: Västerbotten
Ort: Skellefteå
Datum: 07-03-2013

Uppdatering juni 2016: Den nuvarande ägaren ansåg att huset varr i så dåligt skick att det inte kunde räddas, och fastighetsägaren fick också rivningstillstånd av kommunen. Efter rivningen byggs istället en åtta våningar hög fastighet med lägenheter. Skellefteå Museum har riktat skarp kritik mot rivningen. Från föreningens sida kan vi bara instämma och beklaga förlusten av ett synnerligen värdefullt hus.

Byggnaden uppfördes 1848 av patron Forsell från Umeå och är ett av stadens äldsta hus. Skellefteå grundades 1845 och de första husen uppfördes tre år senare. Av dessa finns bara en handfull kvar idag, däribland det rivningshotade huset i kvarteret Höken. Ursprungligen var byggnaden bara en våning hög men 1885 byggdes den på med ytterligare en våning. Under 1900-talet har stora skyltfönster tagits upp i bottenvåningen vilket har förändrat byggnadens utseende men den ursprungliga kälspåntpanelen har bevarats liksom fönstrens och takfotens utsmyckningar. Underhållet har under flera år varit eftersatt och nu vill fastighetsägaren riva och bygga nytt, ett 4-5 våningar högt hus. Byggnadsnämnden har gett Bygg- och Miljökontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarteret vilket tillåter uppförande av en ny byggnad.

Externa länkar
Nu rivs det blå huset i centrala Skellefteå | P4 Västerbotten 10 mars 2016
SVT
Norran
Skellefteås själ måste bevaras

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler