Färg på färg

Vilken typ av färg har jag i rummet eller på fasaden? Vad ska jag tänka på när jag ska måla om? När man analyserar en färgtyp finns många fallgropar och man behöver ofta göra en sammanvägd bedömning. Och man får ofta olika svar beroende på vem man frågar, även om de är yrkeskunniga personer. En anledning är färgens komplexitet – en mängd olika färgtyper från tillverkare som gärna håller sina recept för sig själva, målare och konsulter med varierande erfarenhet av de olika produkterna, vår individuella uppfattning av hur det färdiga resultatet ska bli och slutligen hur hållbart måleriet blir.

Väl medveten om dessa svårigheter har Byggnadskultur sammanställt en översiktlig tabell (se länk nedan) som verktyg för jämförelser av de vanligast förekommande befintliga färgtyperna för inom- och utomhusbruk och deras egenskaper. Tabellen vänder sig främst till lekmannen. Därför har färgtyper för storskalig produktion och nya färgtyper som silikonhartsfärg för puts, vattenspädbar oljefärg, exteriör emulsionsfärg samt lösningsmedelsburen akrylhartsfärg inte tagits med i tabellen.

Tänk på att äldre färgskikt oftast är i många lager, inte sällan bestående av olika färgtyper, till exempel linoljefärg i botten och akrylatfärg ovanpå. Dessutom kan nyare färglager vara svåra att ”artbestämma” okulärt eftersom de ännu inte har hunnit få sitt karaktäristiska åldrande.

Vid tveksamhet, eller i de fall då ett exakt resultat behövs som till exempel vid försäkringsärenden, bör expertis anlitas.

Vid val av ny färgtyp är en generell rekommendation att välja en produkt som har funnits länge på marknaden och därmed har ett känt åldrande. Vidare bör man följa tillverkarens rekommendationer. Annars kan det bli svårt att få ersättning vid eventuell reklamation.

Ett tips är att spara de gamla färgburkarna, fotografera eller skriva av etiketterna med färgtyp, fabrikat och färgkod för framtida ommålningar. Det kan spara mycket tid och möda, om inte för er så för framtida brukare av era hus.

Klicka här för att komma till färganalyschemat.

OBS! De enkla kemiska tester som beskrivs i tabellen kan innebära inandning av giftig rökgas eller hantering av frätande vätskor. Om du är ovan bör du låta expertis genomföra testerna.

Byggnadskultur tackar Björn Andersson – Skansen, Kerstin Lyckman – Färgarkeologen AB, Börje Larsson och Lars Sandberg – Larsson & Örnmark mälerifirma AB samt Daniel Nymberg – Målarkalk AB för information och granskning.