fbpx

Färg på färg på färg på färg på färg på färg

Vilken typ av färg har jag i rummet eller på fasaden? Vad ska jag tänka på när jag ska måla om? När man analyserar en färgtyp finns många fallgropar och man behöver ofta göra en sammanvägd bedömning. 

Man får ofta olika svar beroende på vem man frågar, även från yrkeskunniga personer. Några anledningar är färgens komplexitet och den mängd olika färgtyper från tillverkare som gärna håller sina recept för sig själva. Målare och konsulter med varierande erfarenhet av de olika produkterna, är några andra. Inte minst våra individuella uppfattningar om hur det färdiga resultatet ska se ut, gör att åsikterna går isär.

Väl medveten om dessa svårigheter har Byggnadskultur sammanställt en översiktlig tabell som verktyg för jämförelser av de ­vanligast förekommande befintliga färg­typerna för inom- och utomhusbruk och ­deras egenskaper. Tabellen vänder sig främst till lekmannen. Därför har färgtyper för storskalig produktion och nya färgtyper som s­ilikonhartsfärg för puts, vattenspädbar oljefärg, exteriör emulsionsfärg samt lösningsmedelsburen akrylhartsfärg inte tagits med i tabellen. 

Tänk på att äldre färgskikt oftast består av många lager, inte sällan bestående av olika färgtyper. Till exempel linoljefärg i botten och akrylatfärg ovanpå. Dessutom kan nyare färglager vara svåra att »artbestämma« ­okulärt eftersom de ännu inte har hunnit få sitt karaktäristiska åldrande. När ett exakt resultat behövs till, exempel vid försäkrings­ärenden, bör expertis anlitas.

För att undersöka vilken kulör färgen tidigare haft, kan det vara klokt att göra en så kallad färgtrappa. Med hjälp av den kan du tydligt se hur de olika tidslagren sett ut.

Tips!

När du själv målar om, spara de gamla färgburkarna. Fotografera eller skriva av etiketterna med färgtyp, fabrikat och färgkod för framtida ommålningar. Det kan spara mycket tid och möda för framtida brukare av ditt hus.

Frida Sömskar, @villaenhorna på Instagram, läser Byggnadsantikvarieprogrammet på Campus Gotland. Här har hon testat att göra en färgtrappa på en byrå. FOTO: Frida Sömskar @villaenhorna

Gör en färgtrappa

Ska du undersöka kulörer och färgtyper kan du med fördel ta fram en färgtrappa där du skrapar fram befintliga färglager. Undersökningen går till på samma sätt oavsett om det gäller oljefärg eller nya färgtyper.

  1. Välj en bra plats. Den mest lättillgängliga ytan är också den som nötts mest. Testa istället högt upp, kanske i en vrå. Utvändigt på norrsida. På fönsterbågar är troligen färgen bäst bevarad på sidan in mot karmen. Välj gärna en plats där färgtrappan kan sitta kvar som dokumentation.
  2. För att få fram kulörernas ordning skrapar du skikt för skikt. Olika typer av färg ramlar av olika lätt, så skrapa försiktigt. Skrapa med en stadig, lite slö, kniv eller skalpell.
  3. Märk upp och numrera de olika lagren med hjälp av blyertspennan. Jämför kulörerna med en NCS-karta och anteckna vad de heter.
  4. Anteckna och fota under arbetets gång!

Du behöver: blyertspenna, förstoringsglas, skalpell eller kniv, fint sandpapper.

Lupp och skalpell är bra att ha när du ska sätta igång. FOTO: Frida Sömskar @villaenhorna

Fallgropar: 

  • Kulören kan ha förändrats genom nedsmutsning och åldrande, pigmenten kan även ha ändrat kulör.
  • Linoljefärg kritar när linoljan dragits in I träet. För att återställa ursprungskulören kan du stryka linolja över färgen.
  • Linoljefärg gulnar i mörker. Vänta en vecka så har dags­ljuset återställt kulören.
  • Målare använde ofta överblivna slattar som grundning. Alla färgskikt behöver därför inte vara menade att synas.

HJÄLP? Behöver du mer hjälp kontaktar du med fördel ditt länsmuseum, eller en målerikonservator.

Stephan Fickler, verksamhetsledare, bebyggelseantikvarie

keyboard_arrow_up