Färg övergång tak- vägg inomhus

Frågeställare: Claes på Gamla Tyresövägen
Jag ska måla om tak o vägg i ett rum i min 20-talslägenhet. Där finns inte någon taklist utan en mjukt rundad övergång tak-vägg där rundningen slutar kanske 7 cm in på taket resp väggen mätt om man tänker sig att det vore en helt vinkelrät, övergång, alltså 90 grader. Takfärgen ska förstås täcka hela rundningen men hur mycket mer ner på väggen ska den gå och möta väggfärgen. Detta alltså för att det ska se ut som det rimligen såg ut i en 20-tals enklare lägenhet i Stockholm.

Svar:
Det är lite beroende på takhöjden, det kan vara allt från knappt 10 till cirka 30 cm. Om du tittar noga brukar man kunna ana var gränsen gick tidigare, kanske är det tydligare i något angränsande rum? Annars kan du skrapa bort färglagren på något ställe där det inte syns så mycket.