fbpx
Svenska byggnadsvårdsföreningens styrelseordförande Tomas Nyström

I en stad i Mellansverige kunde man länge finna två högt belägna bostadshus vid genomfarten, cirka två kilometer från varandra. Byggda kanske mellan 1935 och 1955, i två våningar med sadeltak. Inga särskilt märkvärdiga byggnader. Ändå dominerade de helt intrycket av staden, då det ena huset lyste skarpt i rosa och det andra lika intensivt i gredelint.

Kanske hade ägarna valt färg på respektive hus för att man gillade just dessa kulörer. Eller måhända blev de obehagligt överraskade av den starka verkan av den valda färgen fick på en väggyta av ett par hundra kvadratmeter, i motsats till färgprovet i måleributiken. Kanske hade inte heller butiksbiträdet den erfarenheten. Eller så ville kommunen ha just sådana landmärken längs den många kilometerlånga genomfarten, med staden på den ena sidan och den stora industrin på den andra.

Poängen är att den enskilda åtgärden på en enskild byggnad kan få avgörande intryck på upplevelsen av en hel bygd eller stad. I själva verket medför varje åtgärd man gör på sin egen tomt och hus påverkan på dess omgivning. I större eller mindre grad: från trivialitet till risk för påtaglig skada på ett av kulturmiljövårdens riksintressen.

Statens, eller kommunens, roll är i första hand att godkänna eller avslå en åtgärd vid prövning inför bygglov och andra tillstånd. I andra hand kan det allmänna ingripa mot alltför stora avvikelser: en besvärlig och föga populär process. Till syvende och sist faller dock ansvaret på den enskilde fastighetsägaren. Denne ska vårda sin egendom med byggnader och tomt, och säkerställa de krav på kvalitet som formulerats i plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och andra lagar.

Man ska heller inte glömma entreprenörens och hantverkarens ansvar för att leverera ett fullgott arbete. Svenska byggnadsvårdsföreningen vill stötta i den processen, bland annat genom vårt nätverk av kunniga medlemmar och samarbetsparter som kan förmedla goda råd och kunskaper.

Ledare ur Byggnadskultur nr. 1 2022

keyboard_arrow_up