Vi på kansliet

Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Läs mer

Gunilla Lundgren

Gunilla Lundgren

Medlemsservice, fakturafrågor, annonsering i Byggnadskultur

Läs mer

Karl Lundgren

Karl Lundgren

Extra anställd

Läs mer

Josefina Fogelin

Josefina Fogelin

Kommunikatör

Läs mer

Byggnadskulturs redaktion

Styrelsen

Bengt Adolfi

Bengt Adolfi

Byggmästare

Läs mer

Ulrika Lindh

Ulrika Lindh

Gymnasieingenjör och bebyggelseantikvarie

Läs mer

Tomas Nyström

Tomas Nyström

Planarkitekt

Läs mer

Anette Lund

Anette Lund

Byggnadsantikvarie

Läs mer

Kristina Berglund

Kristina Berglund

Vice ordförande, Arkitekt

Läs mer

Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm

Bebyggelseantikvarie

Läs mer

Malin Lernfelt

Malin Lernfelt

Journalist och litteraturvetare

Läs mer

Fredrik Trane

Fredrik Trane

Praktisk byggnadsvårdare & butiksinnehavare

Läs mer

Björn Hasselgren

Björn Hasselgren

Teknologie doktor vid KTH

Läs mer

Valnämd

Vicki Wenander

Vicki Wenander

Bebyggelseantikvarie & ingenjör

Läs mer

Björn Ohlén

Björn Ohlén

Ordförande i valberedningen

Läs mer

Linda Lindblad

Linda Lindblad

Byggnadsantikvarie

Läs mer

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!