Yttrande ang Umeå lasarett

Med anledning av landstingets ansökan om rivningslov för byggnad inom Norrlands universitetssjukhus i Umeå har styrelseledamot Kristina Berglund skrivit ett yttrande ihop med ordförande Vicki Wenander.

"Det har kommit till Svenska Byggnadsvårdsföreningens kännedom att Västerbottens läns landsting ansökt om rivning av den drygt 100 år gamla sjukhusbyggnaden inom Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Med anledning härav anför föreningen följande.

Den rivningshotade byggnaden har ett väl dokumenterat högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Byggnaden är utformad av två av sin tids mest kända arkitekter. Byggnaden utgör tillsammans med parken ett mycket värdefullt inslag i stadsmiljön. Svenska Byggnadsvårdsföreningen framhåller med kraft att byggnaden bör bevaras." - Läs hela yttrandet här.

En namninsamling mot rivningen har upprättats, den finns här.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!