Yttrande över förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens backe

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens backe 56 i stadsdelen Östermalm, Stockholm. Dnr:S-Dp 2014-00404. Samråd.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan. Det är glädjande att flera av de kritiska synpunkter som framfördes under programsamrådet har beaktats i det nu presenterade samrådsförslaget. Den tidigare huvudbyggnaden för Freys Hyrverk bevaras, Marmorhallarnas främre delar och inre gårdsrum bevaras och den från Birger Jarlsgatan synliga påbyggnaden utgår samt fasaderna för Bångska palatset, Stureplan 2 och Marmorhallarnas bottenvåning rekonstrueras till ett mera ursprungligt utseende. SBF har ändå fortsatt stora invändningar och avstyrker därför planförslaget mot bakgrund av kvarterets höga kulturhistoriska värde som en del av den klassiska stenstaden.

Läs hela yttrandet här.

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!