Yttrande över förslag till detaljplan för Margarethahemmet

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över förslag till detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4, Knivsta kommun. Dnr: PLA 2012-020005.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tagit del av rubricerade planförslag. Föreningen bedömer att förslaget skulle medföra påtaglig skada på den värdefulla kulturmiljön. Föreningen konstaterar vidare att kommunens hantering av ärendet är lagstridig genom att planen ej prövats i ett samråd samt att miljökonsekvensbeskrivning ej upprättats trots förslagets kraftiga påverkan på kulturmiljön..

Läs hela yttrandet här.

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!