Utbildningsprojekt för att rädda kulturarvet

Svenska byggnadsvårdsföreningen kan idag presentera ett långsiktigt projekt för att säkra såväl vårt gemensamma kulturarv som återväxten av byggnadsvårdare i landet. I ett unikt pilotprojekt i Funbo utanför Uppsala har en ny förskolepedagogik utvecklats och testats. Tanken med pedagogiken är att barnen tidigt ska utveckla färdigheter och intresse för tradionella hantverk, hållbart byggande och stadsutveckling.

Resultatet av pilotprojektet har varit väldigt framgångsrika och därför öppnar vi redan i höst den första förskolan Mullvaden i en lokal på Krukmakargatan på Södermalm i Stockholm.
- Vi börjar i liten skala med 8 barn men vår vision är att rulla ut den här satsningen brett och vi för diskussioner med samtliga kommuner i landet om att starta byggnadsvårdsförskolor. Det här kommer bli slutet på osunda material i byggbranschen och rivningshets, säger R T Lootström, ansvarig pedagog på förskolan Mullvaden.

Även deltagarna ser positivt på den nya pedagogiken.
-Jag har verkligen fått upp ögonen för fördelarna med gedigna material och metoder. Sen jag började här har jag inte ätit någon annan färg än linoljefärg, säger Bertil 15 månader.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!