SBF om Uppsalas Kulturmiljöprogram

Svenska byggnadsvårdsföreningen har fått förslag till Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun på remiss och formulerat ett svar. 

De synpunkter som framhålls berör föreningens ändamål - att verka för byggnadsvårdens utveckling i människans och samhällets tjänst. Byggnadsvårdsföreningen ska bland annat verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras samt främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse. Utgångspunkten för vårt remissvar är att kulturmiljöprogrammet ska få stor genomslagskraft i dessa syften.

Remissvaret har skrivits under av verksamhetsutvecklare Stephan Fickler och länsombud Staffan Johnsson.

Läs Byggnadsvårdsföreningens remissvar här.

 

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Staffan Jonsson

Länsombud
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!