SBF om PBL

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett remissvar på den statliga utredningen En effektivare plan och bygglovsprocess (2013:34). Yttrandet har utarbetats av en grupp inom styrelsen med god kännedom om gällande regelverk och stor erfarenhet av ärendehantering.

De synpunkter som framhålls berör föreningens arbetsfält, nämligen den byggda miljön och dess värden ur såväl teknisk som antikvarisk och miljömässig synvinkel.

Läs Byggnadsvårdsföreningens remissvar här.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!