SBF om Marievik, Liljeholmen

Foto: Search/Stockholms stad

Foto: Search/Stockholms stad

Stockholms stadsbild, god uppväxtmiljö för barn, kulturhistoriskt värdefulla byggnadskomplex och redan investerade resurser är några av de saker som står på spel när staden nu vill bygga sju nya tornhus i Marievik, Liljeholmen.

I Marievik på Liljeholmen planeras nu sju bostadstorn. Det högsta tornet på 38 våningar blir lika högt som Victoria tower och skyskraporna i Kista. Nu tänker alltså staden, i strid med riksintresset, inleda en utveckling där stadens vackra väl sammanhållna siluett splittras och förstörs, där viktiga stadsvyer förändras och skyms och där symbolbyggnadernas roll i stadsbilden urholkas. Detta trendbrott sker dessutom utan någon analys av effekterna för stadens egenart i framtiden. Förslaget till detaljplan innebär också en anmärkningsvärt låg kvalitet i bostadsmiljön; den extrema tätheten och de höga hushöjderna leder till otillräckliga park- och gårdsytor som dessutom får ett dåligt lokalklimat med skugga och blåst. Dessa brister går ut över barnen!

Exempel från historien visar att det alltid finns en risk att tidens rådande uppfattning cementeras som den enda rätta och lämnar sitt avtryck för all framtid. Man måste därför inför en stor förändring fråga sig på vilket sätt man kan tänka fel och försöka lära av historien. Att bygga skyskrapor i Stockholm skulle bli ett förödande ingrepp i stadsbilden och framtidens dom kan bli hård.

Byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över Marievik 15 m fl i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!