SBF om förslaget på program för kvarteret Sperlingens backe

Byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över förslaget på program för del av kvarteret Sperlingens backe, inom stadsdelen Östermalm i Stockholm.

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker planerna på omvandling av kvarteret Sperlingens backe enligt programmet med hänsyn till att de karaktäristiska dragen för den klassiska stenstaden delvis utraderas, att stadens sammanhållna siluett påverkas genom de höga husen i kvarterets inre, att kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs samt att rivningarna av funktionsdugliga byggnader innebär ett slöseri med ändliga resurser.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!