SBF om Gestaltad livsmiljö

SBF har avgivit yttrande över SOU-betänkandet ”Gestaltad livsmiljö”.

SBF välkomnar uppdragets syfte att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen men eftersom förslaget bygger på att avveckla ArkDes/f.d. Arkitekturmuseet och ersätta detta med en ny myndighet närmare den politiska beslutsnivån avstyrks betänkandet i sin helhet. I stället bör ett fristående museum inrättas, helst ett arkitekturmuseum, som genom sin verksamhet kan bli en kraftfull part för kunskapsuppbyggnad, kunskapsutbyte och debatt i fortsatt stads- och landsbygdsutveckling i Sveriges kommuner.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!