SBF om detaljplan för Marstrand

Byggnadsvårdsföreningen har idag skickat sitt samrådsyttrande över detaljplanen för Marstrand till Kungälvs kommun.

Turisthotellet i Marstrand, en omistlig anläggning från badortsepoken i slutet av 1800-talet, är ett rivningshotat projekt upptaget på Svenska byggnadsvårdsföreningens s k Gula lista. Efter att decennier av förfall tillåtits, utan tillräckliga ingripanden av kommun och länsstyrelse, föreslås nu i en detaljplan möjlighet att riva hotellets samtliga byggnader. Anläggningen är av stort såväl lokalt som nationellt intresse och rivningen skulle innebära påtaglig skada på riksintresset för Marstrand. Förfaringssättet påminner om 1960-talets under lång tid medvetet bristande underhåll av byggnader för att få tillstånd till rivning och nybyggnad, ett förfaringssätt som åter tycks bli alltmera vanligt.

Byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett samrådsyttrande över detaljplanen
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!