SBF om Boverkets rapport 2015:32

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över Boverkets rapport 2015:32, regeringsuppdrag: Ovårdade tomter och förfallna byggnader.

SBF ska verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras. För att uppnå detta syfte krävs bland annat lagregler som understödjer ingripande från berörda myndigheter för att åstadkomma rättelse i de fall som fastighetsägare inte har uppfyllt sitt ansvar beträffande byggnadsverk och tomtmark. Den nu framlagda rapporten innehåller en god beskrivning av problemen med tillsyn och visar på behov av förtydliganden om vilket utrymme som kommunens byggnadsnämnd bör ha för tillsynsarbetet både när det gäller verkställighet av ingripanden och de ekonomiska förutsättningarna för arbetet..

Läs hela yttrandet
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!