SBF i UNT

I samband med inlämningen av vårt remissvar på kulturmiljöprogrammet för Uppsala kommun skriver ordförande Vicki Wenander i UNT om föreningens uppfattning.

"Det är positivt att Uppsala nu arbetat fram ett kulturmiljöprogram, men Svenska Byggnadsvårdsföreningen, som har fått förslaget på remiss, anser att programmet är för allmänt hållet. Beskrivningarna av de olika miljöerna i stad, tätort och på landsbygd är knapphändiga och ger ringa ledning i vad som bör bevaras och hur förändringar bör ske med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Det är alltså svårt att se hur programmet ska kunna användas och få kraft i den praktiska ärendehanteringen"

Läs hela debattartikeln på UNT.se!

 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!