SBF i SvD Brännpunkt

Byggnadsvårdsföreningens ordförande Vicki Wenander skriver tillsammans med Calle von Essen, ordförande Europa Nostra Sverige, ett uttalande med anledning av planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm. Texten är publicerad i SvD Brännpunkt lördagen den 20 september.

Det finns flera skäl till att Byggnadsvårdsföreningen engagerar sig i frågan om ett eventuellt Nobel Center på Blasieholmen. Den självklara anledningen är förstås sakfrågan i sig. Ytterligare en anledning är att sättet som politiker och initiativtagare förhåller sig till den befintliga bebyggelsemiljön, det vill säga inte alls, är symptomatisk för ett stort antal byggprojekt i huvudstaden och på flera andra orter i landet. Vi tror att en hållbar stadsutveckling kräver att man ser på befintlig bebyggelse som en resurs, både för stadsmiljön och ur hushållningssynpunkt. Vi vill lyfta upp den här frågan på agendan, så att den blir självklar i samhällsbyggnadsdebatten.

Vi tycker också att det kan finnas anledning att diskutera hur arkitekttävlingar för prestigeobjekt bör utformas i framtiden. Vi frågar oss nämligen om det är samhällsekonomiskt försvarbart att utlysa arkitekttävlingar där tävlingsförutsättningarna inte är förenliga med tävlingsområdets kulturvärden. Hade varsamhetsaspekten tagits på allvar och arbetats in i tävlingsförutsättningarna för ett nytt Nobel Center, hade vi till exempel sluppit det senaste halvårets meningsmotsättningar som kostat både pengar och engagemang. Den samhällsinvesteringen hade vi kunnat lägga på andra frågor.

Läs uttalandet i sin helhet här.

Vicki Wenander

Bebyggelseantikvarie & ingenjör
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!