Öppet brev ang Nya Slussen

Nya Slussen – backa innan det är för sent. Svenska byggnadsvårdsföreningen har översänt ett öppet brev till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige med anledning av planerat beslut om ökad budget för Nya Slussen.

Kritiken mot Nya Slussen är omfattande och projektet har under många år engagerat Stockholms medborgare i en utsträckning som väl få stadsbyggnadsprojekt hittills, almstriden inräknad. Flera väl genomarbetade alternativ har lagts fram av ideella krafter – förslag som, till skillnad mot stadens förslag, är väl anpassade till stadsrummets historiska och arkitektoniska anvisningar.

Alternativförslagen synes ha många fördelar jämfört med stadens förslag, bl.a. ett av förslagen (Plan B) som ger bättre trafikegenskaper, löser den viktiga frågan om bussterminal, inte kräver någon ny detaljplaneprocess, går att genomföra på mindre än halva tiden och inte kostar mer än en tredjedel enligt kostnadsberäkningarna. Staden säger sig värna om en dialog med medborgarna men...

Läs hela texten här.

 

Frågor?

Med anledning av vårt öppna brev har vi fått en del frågor. Bland annat från Mattias på Twitter som skriver såhär:
 - Bland många grova faktafel är det grövsta att #slussen Plan B inte skulle kräva en ny detaljplaneprocess. Belägg? #08pol

Hej Mattias!
Om den befintliga konstruktionen först måste rivas kan inte bygglov för återuppbyggnad ges så länge den lagakraftvunna planen för "Nya Slussen" gäller, men så snart den upphävts finns inga hinder för återuppföranderätten som också rymmer möjligheter till vissa ändringar. Eftersom staden äger alla fastigheter inom planområdet kan staden besluta om upphävande av planen under genomförandetiden. Om staden väljer ett förslag som i princip innebär återuppbyggnad behöver man inte avvakta en ny lång detaljplaneprocess. Det råder således inte detaljplanekrav, men däremot kan det vara lämpligt att kodifiera återuppbyggnaden i en detaljplan. (Källa: PM upprättad 2014-11-15 av Boverkets tidigare generaldirektör Gösta Blücher, en av författarna till PBL).
 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!