Om seminariet Friska tankar om Sjuka hus

 

Vår inomhusmiljö är inte alltid den vi tror!

Här används material som serverar oss en cocktail av kemikalier som påverkar vår hälsa - och våra barns framtid. Byggsektorn använder dessutom fortfarande material och metoder som leder till problem med fukt och mögel, trots löften om förbättringar.

Läs vad våra föreläsare hade att säga på vårt seminarium om Inomhusmiljö Friska tankar om Sjuka hus som vi höll i samarbete med Astma- och Allergiförbundet den 6:e mars. Byggnadsvårdsföreningens Stephan Fickler och Astma- och Allergiförbun-dets Ulf Brändström inledde med att ställa frågan: Vart är vi på väg - och vem tar ansvar?

 

De som under dagen skulle ge svar var Gunnel Emenius, med. dr. miljömedicin, Stockholms läns landsting, som redogjorde för vad vi vet idag och vilka hälsorisker som finns. Johan Mattsson, mykolog och grundare av företaget Mycoteam AF Oslo tog upp frågan kring huruvida energieffektivisering i sig kan innebära problem för innemiljön. Bengt Adolfi, byggmästare och styrelseledamot i Byggnadsvårds-föreningen redogjorde för hur man kan använda sunda material och traditionellt tänkande i modernt byggande. Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö i Astma- och Allergiförbundet, talade ur brukarens perspektiv och gav råd kring hur vi bör tänka när vi utformar innemiljöer. Carl-Gustaf Bornehag professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads Universitet redovisade skrämmande fakta kring hälsoeffekter av den ökande kemikalieanvändningen i vår vardag.

Här nedan hittar du alla våra föreläsares ppt-bilder som dokumentation.

Bilden: (från vänster) Våra föreläsare Johan Mattsson (Mycoteam), Bengt Adolfi (Svenska byggnadsvårdsföreningen), Marie-Louise Luther (Astma & Allergiförbundet), Carl-Gustaf Bornehag (Karlstads Universitet), Gunnel Emenius (SLL) Foto: Inger Söderberg

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!