Nytt nätverk: Den nordiska trästaden

Byggnadsvårdsföreningen sätter nordiska trästäder i fokus genom nytt nätverk med stöd från Nordiska Kulturfonden.

Det har nu gått drygt 40 år sedan projektet Den nordiska trästaden, initierat av de fem nordiska riksantikvarierna i samarbete med ICOMOS. En del trästäder är borta eller kraftigt förändrade och de kvarvarande möter nya krav och nya livsmönster. Det finns stor anledning att åter fokusera på detta unika kulturarv och att åter göra det på nordisk bas.

Tillsammans med Fortidsminnesforeningen (Norge), Landsforeningen för Bygnings- och Landskapskultur (Danmark) och Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland (Finland), inbjuder därför Svenska byggnadsvårdsföreningen till ett nytt nätverk för trästäder i Norden.

Föreningens långsiktiga mål är en ökad samverkan i opinionsbildning och i kontakter med myndigheter, kunskapsutbyte för ökade kunskaper genom forskningsinsatser och informationsmaterial, ökad kännedom om detta unika kulturarv bland en bredare allmänhet samt att göra nätverket självfinansierande i samverkan med byggnadsvården.

Nätverket kommer att hålla en första minikonferens i Stockholm den 23-24 april, där man också kommer att dra upp riktlinjerna för en större öppen konferens under våren 2016.

Vårt blivande trästadsnätverk har beviljats stöd från Nordiska kulturfonden, vars mål är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!