Kompletterad överklagan av detaljplanen för Nobel Center

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm och yrkar att beslutet upphävs.

Motiven är främst byggnadens stora skala och avskalade fasadspråk som medför en stor negativ påverkan på flera av uttrycken för riksintresset för innerstaden, att den unika hamnmiljön från 1800-talet försvinner samt flera olösta viktiga frågor bl.a. turistbusstrafiken till Nobel Center som inte bedöms kunna tillgodoses enligt det beräknade behovet och som dessutom kommer att förvärra dagens problem med brist på framkomlighet och parkeringsmöjligheter för turistbussarna i stadskärnan.

Komplettering: Med hjälp av vårt nätverk har vi fått tips om att detaljplanen inte följer reglerna enligt den nya strandskyddslagstiftningen från 2009. Vi har kompletterat vårt överklagande med ett påpekande i denna fråga.

Läs det kompletterade överklagandet i sin helhet här: Överklagande Nobel Center
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!