Karin Wanngård och Byggnadsvårdsföreningen i replikskifte om Slussen

Karin Wanngård har skrivit ett svar på Svenska byggnadsvårdsföreningens öppna brev till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige inför det planerade beslutet om ökad budget för Nya Slussen. Svenska byggnadsvårdsföreningen har i sin tur lämnat replik.

Den 14 september skriv Vicki Wenander och Kristina Berglund, ordförande och vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen, ett öppet brev till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige. Här är Karin Wanngårds svar.

Hej,
Nya Slussen är ett nödvändigt projekt för Stockholm att genomföra, bland annat med anledning av dess mycket dåliga tekniska status.

Anledningen till att kommunstyrelsen initierade en expertutredning var att det funnits en bristande insyn i projektet, vi ville undersöka möjligheten till vissa förbättringar samt att vi var oroliga för kostnadsutvecklingen. Expertgruppen menar att beslutsunderlagen har varit tillräckliga och att det är möjligt att göra förbättringar inom ramen för gällande detaljplanen, samt att de kalkylerade investeringsutgifterna för projektet var för låga..

Läs hela Karin Wanngårds svar samt vår replik här.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!