Inledande referat från seminarium om Stockholms översiktsplan.

Inledande referat från 'Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?' - ett seminarium med stadens politiker som arrangerade av Byggnadsvårdsföreningen, Samfundet S:t Erik, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Urban City Research den 12 oktober 2017.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett förslag till ny översiktsplan. Av förslaget framgår att Stockholms stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna ge klartecken till ett mycket omfattande nybyggande.

Intresserade medborgare och yrkesverksamma inom sektorn bjöds den 12 oktober in till ett seminarium som Svenska byggnadsvårdsföreningen, Samfundet S:t Erik, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Urban City Research arrangerade gemensamt. Seminariet höll till i  ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm.

Vi ville höra hur stadens politiker tänkte sig kunna styra bebyggelsens utveckling samtidigt som viktiga natur-, kultur- och stadsmiljövärden bevaras och berikas. Närvarande politiker på plats, Sebastian Wiklund (V), Roger Mogert (S), Cecilia Obermüller (MP) och Björn Ljung (L) fick tillfälle att utveckla sina ståndpunkter och svara på frågeställningarna. Ett utförligare referat med deras inlägg och  publikens bidrag kommer att publiceras senare.

 

Ladda ner sammanfattningen här.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!