Årets byggnadsvårdare 2017 är utsedda!

Fredrik Juhnell (Christina Lillieborgs efterträdare och representant på plats), Gustav 'Rävjägarn' Bergström och Ingrid George, ordförande i Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården.

Fredrik Juhnell (Christina Lillieborgs efterträdare och representant på plats), Gustav 'Rävjägarn' Bergström och Ingrid George, ordförande i Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården.

Nu är Årets byggnadsvårdare korade. I år gick utmärkelsen till en opinionsbildare, en förvaltningschef och en bostadsrättsförening. Närmare 400 åskådare var på plats under torsdagskvällens utdelning, på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad.

En gång vart annat år fylls Mariestad av byggnadsvårdare från hela landet. Det är under Byggnadsvårdens konvent, som arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Västarvet, Hantverkslaboratoriet och Byggnadsvårdsföreningen. I år har över 500 personer deltagit på konventet och nästan lika många fanns på plats under Byggnadsvårdsföreningens branschmingel, där huvudnumret är utdelningen av utmärkelsen Årets byggnadsvårdare.

I år gick titeln i kategorin Försvara till Gustav Bergström, mer känd som Rävjägarn. Gustav driver sedan 2007 en välbesökt blogg där han med humor och allvar, genom text, bild och film skildrar och problematisera hanteringen av landets bebyggelse. Han är även ett välkänt namn på andra sociala medier, jobbar bland annat som bebyggelseantikvarie för mäklarfirman Historiska hem och skriver för flera tidningar, däribland Gård & Torp.

- Jag är väldigt tacksam för utnämningen, den är ju ett tecken på att man uträttat något. När jag började blogga för 10 år sedan så var inte byggnadsvård något man pratade om, men idag är det ett givet samtalsämne bland en stor del av allmänheten. Det är kul att lära folk att se, se kvalitet i det som redan finns. Ångrar man någonsin att man inte rev? Eller inte rev ut mer? Nej, det är inte så vanligt. Det är viktigt att man i tid inser vad som är värdefullt att bevara och att även nya årsringar förtjänar aktning, sa Gustav Bergström efter att ha mottagit utnämningen.

I kategorin Vårda utnämndes Christina Lillieborg till Årets byggnadsvårdare för sina insatser som förvaltningschef på Stadsholmen i Stockholm. Christina utarbetade och realiserade under sin tjänst en förvaltningsmodell för bolagets knappt 700 byggnader, vilken av Byggnadsvårdsföreningen hyllas som en förebild för stora och små fastighetsförvaltare över hela landet. Christina, som inte själv kunde närvara under utdelningen, framförde sitt tack genom ett inspelat filmklipp och representerades på plats av ett tjugotal nu anställda på Stadsholmen, vilka tog emot diplomet på scen.

Kvällens sista pris, i kategorin Utveckla, gick till Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården för sitt nytänkande sätt att genom kreativt informationsmaterial skapa medvetenhet och engagemang hos sina medlemmar. Föreningens fastighet har, utan att vara särskilt utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i stadens planer, därmed fått ett effektivt försvar mot ovarsamma ändringar. Det, menar Byggnadsvårdföreningen, gör föreningen och dess styrelse till ett föredöme för andra förvaltare av flerbostadshus. På plats i Mariestad fanns ordförande Ingrid George för att ta emot utmärkelsen. I sitt tacktal pratade hon bland annat om 'byggnadsmedvetenhet', ett begrepp som föreningen själva myntat.

- Vi tänker helt enkelt att det blir lite roligare att leva om man vet något om huset man bor i. Från byggnads-medvetenheten kommer byggnads-vården! Den gör att man börjar reflektera över sådant som byggnadsvårdare kanske tänker på hela tiden.

 

Fullständiga motiveringar

Årets byggnadsvårdare 2017 i kategorin Försvara
Gustav "Rävjägarn" Bergström

Sedan sitt första blogginlägg 2007 har Gustav Bergström - alias Rävjägaren - med ett aldrig sinande engagemang och stor kunskap, genom ord, filmklipp, arkivmaterial och bilder i främst digitala men även tryckta tryckta medier, skildrat och problematiserat hur vi hanterar vår bebyggelse. Med humor och allvar har han väckt intresset för byggnadsvård och en önskan hos en bredare allmänhet att försvara vår byggda miljö. I en samtid som präglas av stort förändringstryck gör Gustav Bergström en betydelsefull insats när han sätter fingret på de kortsiktiga, ibland okänsliga och inte sällan onödiga ombyggnader som pågår runt om i hela landet.

Årets byggnadsvårdare 2017 i kategorin Vårda
Christina Lillieborg

Under parollen ”byggnadsvård är vardagsarbete” och med utgångspunkt i kulturvårdens dokument har Christina Lillieborg, Stadsholmens förvaltningschef mellan åren 1995 och 2015, utarbetat och realiserat en förvaltningsmodell för att vårda bolagets knappt 700 historiska byggnader med hänsyn till dess särskilda krav på regelbundet underhåll, objektsanpassade åtgärder och antikvarisk dokumentation. Stadsholmens modell är idag en förebild för stora och små fastighetsförvaltare. Dessutom har Christina Lillieborg, genom föredrag, artiklar och trycksaker verkat för att tillgängliggöra Stadsholmens byggnadsvårdande budskap till både yrkesverksamma och en bred allmänhet.

Årets byggnadsvårdare 2017 i kategorin Utveckla
Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården

Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården har utvecklat en kommunikationsstrategi med kreativt utformat informationsmaterial baserat på historiska arkivuppgifter riktat till föreningens medlemmar som skapar delaktighet och ett engagemang kring berättelsen om huset, vilket i sin tur har lett till ett gemensamt intresse för långsiktig förvaltning och varsam renovering av föreningens flerbostadshus på Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden har därmed fått ett effektivt skydd mot ovarsamma förändringar och Brf. Kronobergsgården och dess styrelse är en inspirationskälla och ett föredöme för andra förvaltare av flerbostadshus.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!