Här är Årets byggnadsvårdare 2015!

traditionsbararna

traditionsbararna

Ole Settergren

Ole Settergren

Årets Byggnadsvårdare 2015 år korade. Under Byggnadsvårdens konvent i Mariestad utropades tre vinnare till de hedervärda priset inom kategorierna Försvara, Vårda och Utveckla.

I torsdags delade Byggnadsvårdsföreningen för trettionde året i rad ut sitt pris för god byggnadsvård. Det var tre stolta vinnare som då äntrade scenen och tog emot utmärkelsen inför nästan 400 åskådare.

Ole Settergren korades som talesperson för Stigbersgruppen till Årets byggnadsvårdare inom kategorin Försvara. Paraplyorganisationens opinionsbildande insatser för synliggörandet av Nya Slussen hyllades bland annat för den pedagogiska och informativa filmen Stoppa Vansinnet! som spridits över internet. Stigbergsgruppen, bestående av flera olika grupper, har även lagt fram alternativa ombyggnadsförslag som till skillnad från stadens, tagit hänsyn till stadsbild och kulturarv.

Ole var stolt över priset, även om opinionsbildningen som han själv uttryckte det, var misslyckad i och med det genomklubbade förslaget om ännu en budgethöjning för Nya Slussen. Han förklarade också att han var arg, och passade under sitt tacktal på att rikta sig till riksantikvarie Lars Amréus för att uttrycka sin besvikelse över Riksantikvareämbetets uteblivna röst i debatten.
- Trots att de är högsta myndigheten för kulturarvet, så har ämbetet inte agerat i frågan om rivningen av Slussen innebär påtaglig skada på riksintresset, sade han.

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Vårda blev företagsnätverket Traditionsbärarna. Gruppen, bestående av flera enskilda företagare, tog emot utmärkelsen för sitt ansvarstagande sätt att inte bara utföra själva hantverket, utan också sprida kunskapen genom sin noggranna dokumentation.

Inom kategorin utveckla utsågs Tor Broström till Årets byggnadsvårdare. Tor är bachelor i science and engineering vid Princeton University, teknologie licentiat på Chalmers, teknologie doktor på Kungliga tekniska högskolan och professor i kulturvård vid Uppsala universitet. Han har i sitt arbete tagit fram energibesparande metoder som, till skillnad från många andra, kan kombineras med önskan om bevarande och krav på varsamhet. För detta fick han Byggnadsvårdsföreningens utmärkelse.

- Jag är stolt och glad över att ha fått det här priset. Det är ett erkännande inte bara för mina insatser, utan också för den verksamhet som vi tillsammans bygger upp via Uppsala universitet Campus Gotland. Nu kan jag äntligen kalla mig Byggnadsvårdare på riktigt! sade Tor efter utdelningen.


Årets byggnadsvårdare korades under Byggnadsvårdsföreningen branschmingel i Mariestad. Evenemanget arrangerades i samarbete med de tre linoljefärgstillverkarna Ottosson Färgmakeri AB, Engwall & Claesson och Wibo Färg.


Nedan följer de fullständiga nomineringstexterna för Årets byggnadsvårdare.

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Försvara - Ole Settergren, Stockholm
Ole Settergren har med ett brinnande engagemang, som företrädare för paraplyorganisationen Stigbergsgruppen, lyft fram och diskuterat hotet mot kulturarvet Slussen, mitt i Stockholms hjärta. På ett nytt och förebildligt sätt har gruppen genom sin film på internet kommunicerat den omvälvande inverkan på stadsbilden och kulturmiljön som stadens förslag, Nya Slussen, skulle innebära. Tack vare filmens stora spridning har många medborgare, i och utanför huvudstaden, uppmärksammat projektets konsekvenser.

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Vårda - Traditionsbärarna, Regionalt nätverk
Med stort engagemang och ansvarstagande rustar företagarna inom Traditionsbärarna vårt gemensamma bebyggelsearv, samtidigt som de på ett förebildligt sätt bygger långsiktig kunskap om äldre tiders bygghantverk. Genom att tolka och dokumentera sina föregångares hantverk, samtidigt som de utför själva restaureringsarbetet, bidrar Traditionsbärarna till att bevara såväl det byggda kulturarvet som den fackkunskap som krävs för att vi även i framtiden ska kunna förstå och underhålla byggnader utifrån deras egna förutsättningar

Årets byggnadsvårdare inom kategorin Utveckla - Tor Broström, Visby
Genom sitt öppna förhållningssätt till andras infallsvinklar har Tor Broström på ett förebildligt sätt bidragit till att utveckla och fördjupa byggnadsvården. Han har tagit sig an, till synes motstående och svåra frågeställningar, som mötet mellan teknik och humaniora och hur komfortförbättringar och energibesparingar kan kombineras med önskan om bevarande och krav på varsamhet. Med sitt tålmodiga och lågmälda sätt förmedlar Tor Broström sina kunskaper och erfarenheter, både nationellt och internationellt, bland annat till dem som är knutna till Energimyndighetens forskningsprojekt "Spara och bevara" och till sina studenter vid Campus Gotland.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!