Statlig utredning hotar det industriella kulturarvet

Vilka konsekvenser får frånvaron av kulturhistoriska perspektiv i Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande? Hur stämmer den angelägna utredningen överens med miljöbalkens bestämmelser, där kulturmiljö såväl som naturmiljö bör skyddas och bevaras tillsammans?

Vår vice ordförande Arja Källbom skriver tillsammans med Ida Dicksson, styrelseledamot i Svenska Industriminnesföreningen och Anders Lind, ordförande för Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Läs hela artikeln här! 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!