Aktuellt

Öppet brev ang Nya Slussen

måndag, 14 september 2015

Nya Slussen – backa innan det är för sent. Svenska byggnadsvårdsföreningen har översänt ett öppet brev till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige med anledning av planerat beslut om ökad budget för Nya Slussen.

Nominera till Europa Nostras pristävling!

fredag, 04 september 2015

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards är Europas mest prestigefyllda pristävling inom kulturarvssektorn. Det uppmärksammar skickligheten och engagemanget hos arkitekter, hantverkare, kulturarvsexperter, volontärer, skolor, lokala föreningar och ägare av kulturarv.

SBF avstyrker detaljplan för kv Gäddan i Karlstad

torsdag, 04 juni 2015

Förslaget över detaljplan för kv Gäddan 14 speglar en anmärkningsvärd brist på kunskap och förståelse för kulturarvet. Att trasa sönder en sådan historisk helhet medför stor skada på det arkitektoniska sammanhanget och den samhällshistoriska berättelsen, det skriver länsombud Peter Sörensen i sitt yttrande till Karstad kommun.

SBF om Boverkets rapport "God bebyggd miljö"

onsdag, 13 maj 2015

I veckan lämnade Svenska byggnadsvårdsföreningen in sitt remissvar på Boverkets rapport om miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". I yttrandet betonas bland annat vikten av att livscykelperspektivet i vid mening blir en självklar utgångspunkt för allt byggande.<

Vi inleder granskning av kommunala byggprojekt

fredag, 24 april 2015

Aspö Gård i Skövde är först ut när Svenska byggnadsvårdsföreningen med start i vår satsar på en fördjupad granskning av ärenden där man anser att de kulturhistoriska värdena hanterats vårdslöst i den kommunala planeringen.

Vi avstyrker planen för Nobel Center

måndag, 20 april 2015

I fredags lämnade Svenska Byggnadsvårdsföreningen in sitt yttrande över planförslaget för Nobel center på Blasieholmen till Stockholms stadsbyggnadskontor. Föreningen avstyrker planförslaget som bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!