Överklagande av Länsstyrelsens beslut ang. Nobel Center

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar Länsstyrelsens beslut och yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens avvisningsbeslut och tillerkänner SBF talerätt i detaljplaneärendet rörande Nobel Center. Vidare yrkar SBF inhibition av Länsstyrelsens beslut om detaljplanen d.v.s. att lagakraftvinnande av detaljplanen får avvakta dom om SBF:s talerätt och även slutlig bedömning i sak av SBF:s överklagande av beslutet att anta detaljplanen.
Läs överklagandet i sin helhet här:
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!