Aktuellt

Årsmöte i Lund

fredag, 21 december 2018

Föreningens medlemmar inbjuds härmed till årsmöte Fredag 12 april 2019 klockan 17:00 – 18:00 Hornsbergssalen, Tegnérsplatsen 6, Lund. Information om program i anslutning till årsmötet meddelas på hemsidan och i mejlutskick.

Överklagande Hästen 21, Stockholm

tisdag, 18 december 2018

Beslut som överklagas: Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-11-22 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm.

Remissvar "En utvecklad översiktsplanering"

måndag, 05 november 2018

SBF anser inte att förslagen i betänkandet svarar mot syftet med utredningen enligt regeringens direktiv. SBF bedömer att de små förändringar som föreslås i processen att ta fram den kommuntäckande översiktsplanen inte kommer att leda till att efterföljande planering tillräckligt underlättas och då särskilt vad gäller kulturmiljövårdens intressen.

Överklagande och prövningstillstånd Trygg-Hansahuset

måndag, 05 november 2018

Beslut som överklagas: Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar mark- och miljödomstolens, MMD, beslut att avslå SBF:s överklagande av stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen.

Politiker från alla partier i Stockholms stadsbyggnadsnämnd vill undvika att Apple bygger i Kungsträdgården. De vill även stärka Stockholms speciella karaktär i byggandet.

måndag, 10 september 2018

Stadsbyggnadsnämndens politiker har mött oväntat stark kritik mot förslaget att tillåta Apple att bygga en butik i Kungsträdgården har under det samråd som nu pågår. Nu vill de diskutera möjliga vägar att hitta en annan lokalisering i centrala Stockholm för den planerade Apple-butiken. Detta framkom under en valdebatt som ägde rum i Kungsträdgården i tisdags där företrädare för alla partier i stadsbyggnadsnämnden medverkade. De sade sig också vilja dra lärdom av det bristande hänsynstagandet till natur-, stadsmiljö- och kulturhistoriska värden som valdebattens arrangörer klarlagt i en nyligen publicerad och kritisk analys av stadens beslutsprocesser. Samtliga underströk sitt stöd för Stockholms byggnadsordning: ett förhållningssätt till stadens karaktärsdrag, samt betonade behovet av en arkitekturpolitik för Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden behöver ta ett tydligare ansvar för sin roll som myndighet.

Hur kunde det bli så här?

fredag, 15 juni 2018

Stockholm bygger mycket, högt och tätt. Fartblindheten i byggandet riskerar att på kort tid förstöra många av Stockholms erkända kultur-, natur- och stadsmiljövärden. Trots att Sverige har ambitiösa miljömål, tydliga lagregler och gedigen kunskap för att uppnå kvalitet i stadsutvecklingen leder planprocesserna ofta till låg kvalitet.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!