Aktuellt

Politiker från alla partier i Stockholms stadsbyggnadsnämnd vill undvika att Apple bygger i Kungsträdgården. De vill även stärka Stockholms speciella karaktär i byggandet.

måndag, 10 september 2018

Stadsbyggnadsnämndens politiker har mött oväntat stark kritik mot förslaget att tillåta Apple att bygga en butik i Kungsträdgården har under det samråd som nu pågår. Nu vill de diskutera möjliga vägar att hitta en annan lokalisering i centrala Stockholm för den planerade Apple-butiken. Detta framkom under en valdebatt som ägde rum i Kungsträdgården i tisdags där företrädare för alla partier i stadsbyggnadsnämnden medverkade. De sade sig också vilja dra lärdom av det bristande hänsynstagandet till natur-, stadsmiljö- och kulturhistoriska värden som valdebattens arrangörer klarlagt i en nyligen publicerad och kritisk analys av stadens beslutsprocesser. Samtliga underströk sitt stöd för Stockholms byggnadsordning: ett förhållningssätt till stadens karaktärsdrag, samt betonade behovet av en arkitekturpolitik för Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden behöver ta ett tydligare ansvar för sin roll som myndighet.

Hur kunde det bli så här?

fredag, 15 juni 2018

Stockholm bygger mycket, högt och tätt. Fartblindheten i byggandet riskerar att på kort tid förstöra många av Stockholms erkända kultur-, natur- och stadsmiljövärden. Trots att Sverige har ambitiösa miljömål, tydliga lagregler och gedigen kunskap för att uppnå kvalitet i stadsutvecklingen leder planprocesserna ofta till låg kvalitet.

​Öppet brev: Rädda Måleriyrkets museum!

tisdag, 24 april 2018

Under den årliga konferensen Färgforum, som i år samlade knappt 100 experter inom traditionellt måleri, författades och undertecknades ett öppet brev till Svenska Måleriförbundet och Måleriföretagen i Sverige. I brevet uppmanas organisationernas respektive ordföranden att inte dra tillbaka sina anslag till Måleriyrkets museum, vars unika samlingar utan dem riskerar att skingras och raseras.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!