fbpx

Ett östtyskt Tessinslott !

När Peter den store återvände till Moskva efter segern vid Poltava 1709 hade han två av Karl XII:s närmaste män som koryféer i sitt triumftåg. Den ene var kungens minister Karl Piper, som dog i fångenskapen sju år senare, den andre hans främste fältmarskalk Karl Gustav Rehnskiöld, som blev frisläppt 1718 och dog fyra år senare. Rehnskiöld hade fört befälet vid Poltava och tre år tidigare vid Frauenstadt i nuvarande Polen besegrat en dubbelt så stor sachsisk här.

Den stora festsalen. Fotograf/Illustratör: Fredric Bedoire

I sin rivalitet om kungens öra bekämpade Piper och Rehnskiöld varandra, tills de slutligen tvingades samverka för att förbättra villkoren för de svenska medfångarna i Ryssland. Men en sak hade de gemensam : de byggde i sin frånvaro i fält likadana slott. Pipers slott är det välkända Sturefors i Östergötland, ritat av Nikodemus Tessin den yngre, den store arkitekten till Stockholms slott. Rehnskiölds slott Griebenow är däremot okänt för en svensk publik. Det var byggherrens arvegods, beläget utanför Greifswald i gamla svenska Pommern, alltså i tidigare DDR.

Både Sturefors och Griebenow är tre våningar höga och har samma voluminösa säteritak, båda med ett smäckert klocktorn. Rehnskiöld började bygga efter segern vid Frauenstadt och samma år som slaget vid Poltava var slottet så pass färdigt att man kunde sätta upp ägarens vapensköld, huggen i gotländsk sandsten. Griebenow och Sturefors är otvivelaktigt besläktade, men det är ovisst om Rehnskiölds slott är ritat av Tessin. Arkitekt kan vara någon elev, till exempel Göran Josuæ Adelcrantz som vi vet besökte Pipers gods i Skåne vid denna tid. Han är annars mest känd som arkitekten till Katarina kyrka efter den första branden 1723.

Rehnskiöld fick aldrig se sitt slott på Griebenow, men hans änka, en rik kvinna från Bergslagen, flyttade dit och gifte om sig med en tysk riksgreve. Från hennes tid finns väggmålningar i rokoko och fina snickeriinredningar. Den stora, en och en halv våning höga, salen är en blandning av tysk marmorsal och festsal av Tessin den äldres slag, modern med höga franska fönster åt trädgården. Fyrfyllnadsdörrarna är renodlat svenska, medan den komplicerade takstolen är nordtysk. Gårdsfängelset i jordvåningen berättar att de nordtyska lantarbetarnas värld var annorlunda än de uppsvenska. Gästrumssviten i övervåningen är nog den del som har förändrats mest.

Varken Rehnskiöld eller hans fru hade några egna barn, men deras släktingar bodde kvar på Griebenow till krigsslutet 1945. Därefter blev slottet ålderdomshem. DDR-tiden har satt sina spår i förfall, men också i en ny och ful puts och nya fönster. Bara några dagar efter mitt besök på Griebenow sommaren 2002 fällde en våldsam storm de sista lindarna från 1706 i den vackra men vanskötta parken, också den ursprungligen med drag gemensamma med Sturefors.

Först helt nyligen har en grupp bildats för att bevara det historiska Griebenow som tyskt-svenskt-polskt kulturcentrum. Navet i aktionen är arkitektkontoret Morgenstern i Greifswald, och man har bildat en informell stiftelse för att sprida intresset för slottet och för att skapa möjlighet för en restaurering. Här finns stort behov av sponsorer. Byggnadsvårdande svenskar borde kunna medverka med mycket.

Fredric Bedoire

Professor i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan.

Kontaktpersoner:
Arkitekt Georg Döll
info@g-doell.de
Dr.meyer-klette@schloss-griebenow.de

1/2003

keyboard_arrow_up