Ett garage, en uppfart, en världssuccé

Garaget – byggnaden där vi parkerar bilen och förvarar våra verktyg, trädgårdsredskap och annan bråte. Det byggs om och till, till tonårsrum, gillestugor och för fler bilar, allt efter behov och ibland över hela uppfarten. Landskapsarkitekten Emma Larsson var med om restaureringen av ett enkelt men ändå unikt garage.

Bill Hewlett och Dave Packards garage i änden av den långa garageuppfarten på Addison Avenue i Palo Alto – här föddes Silicon Valley. Besökare kommer långväga ifrån för att besöka denna historiska plats.

Kalifornien, USA, mitt i bilarnas Mecka – där bilen är en statussymbol och där tomternas gatusidor domineras av garage med breda uppfarter. Just där, i ett lugnt bostadsområde nära Stanford University i Palo Alto, ligger ett enkelt garage och en garageuppfart som sedan länge varit bilfri. Det är lätt att passera förbi, endast en skylt vittnar om att det är här, på baksidan av en vacker trävilla, bakom grindar och en lång uppfart, som vi finner symbolen för en ny era, för nyskapande och för fri företagsamhet – Silicon Valleys födelseplats.

Året var 1938 då studiekamraterna Bill Hewlett och Dave Packard förverkligade sina drömmar och startade eget. Dave sa upp sig från sitt arbete i New York och flyttade tillbaka till Palo Alto där Bill redan var på jakt efter en bra lokal. Han hittade en villa med garage på Addison Avenue. Hyran var vid den tidpunkten 45 dollar i månaden och garaget passade perfekt som workshop. Där testade de unga männen sina teorier i praktiken och lade grunden till HP-datorerna. Den småskaliga verksamheten i det undanskymda garaget var starten för den digitala revolutionen. Redan efter två år hade verksamheten växt sig för stor för garaget och fick flytta till rymligare lokaler i staden.

Garaget stod kvar och klassades 1985 som »city landmark« av Palo Alto Historic Resources Board. Två år senare blev garaget ett »California State Landmark« som Registered Landmark No. 1976 och utnämndes samtidigt till »Birthplace of Silicon Valley«. 2007 listades fastigheten i »The National Register of Historic Places«. Besökare hade under lång tid färdats långväga för att se denna speciella plats. Därför fattades i början av 2000-talet beslutet att restaurera fastigheten. Målet var att återskapa huset, garaget och tomten så som det såg ut 1939. I det arbetet hade HP ett gott samarbete med Palo Alto stad.

Projektet färdigställdes 2005 och under 2004 var jag, då bosatt och verksam i USA, med om att gestalta trädgården och uppfarten till garaget. Ett arbete som på många sätt liknade andra trädgårdsprojekt där markmaterial och växter ska samspela i trädgården och där tidstypiska val ska smälta in i omgivningen. Men samtidigt var projektet ovanligt då fokus låg på en uppfart och ett garage och där material och växter skulle placeras för att lyfta fram det unika garaget som ett blickfång. Huvudansvariga arkitekter var Cody Anderson Wasney Architects i Palo Alto medan vi på Catalyst från San Francisco ritade utemiljön. Då fastigheten normalt sett inte är öppen för allmänheten var det viktigt att besökare skulle kunna se garaget från gatan och trottoaren. Stora delar av gestaltningen låg därför på den grind som avgränsade uppfarten mot gatan. Vi tog fram ett antal olika alternativ, som alla möjliggjorde insyn upp mot garget. Omgivningen är ett lugnt och fridfullt bostadsområde, så det var viktigt att bevara gatans och trottoarmarkens karaktär och inte göra något uppseendeväckande framför fastigheten. Endast en järnskylt visar att man kommit rätt. Uppfarten fick inte växa igen utan skulle hållas ren och fri från överhängande buskar. Därför valdes en upprättväxande häck mot intilliggande tomt och plank, och en låg vegetation mot boningshuset för att också denna fasad skulle komma till sin rätt.

Emma Larsson

Landskapsarkitekt på Tema och driver även eget företag inom grafisk formgivning.

emma@studiosueca.com

2/2010