fbpx

Län: Skåne
Ort: Esarp, Staffanstorp

Sånahusen är en mindre hantverksby med små gathus längs landsvägen. Flertalet av husen är uppförda i slutet av 1800-talet. Skolan som ligger i byn byggdes år 1909 i tidstypisk jugendstil. Den användes som skola fram till 1960-talet, och sedan har byggnaden fungerat som kommunalhus, bibliotek och fritidsgård. År 2007 invigdes ”Kulturcentrum Esarp” med konstutställningar, skolmuseum och ett ateljémuseum över konstnären Theodor Jönsson.

Kommunen har dragit in bidraget för Theodor Jönssons Stiftelse, och verksamheten måste lämna byggnaden vid årsskiftet. Det kommunala bostadsbolaget undersöker nu möjligheten att bygga bostäder i den befintliga byggnaden och på omkringliggande mark.

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, under rubriken Esarp-Alberta-Sånahusen är hantverksbyn med skolan upptagen som en del i kulturmiljön. I beskrivningen framgår att kulturmiljöns värden bland annat ligger i avläsbarheten i bebyggelsen, där landsbygdens sociala skiktningar kan spåras genom sätesgårdar, bondby och hantverksby. Skolan beskrivs som ett gott exempel på ett skolhus från tidigt 1900-tal.

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/esarp-alberta-sanahusen.html

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/anrik-konstnarsmiljo-riskerar-att-forsvinna

Bild: Jorchr/Wikicommons

keyboard_arrow_up