fbpx

Ericsbergs Slott, Byggnadsminne och Riksintresse

Län: Södermanland
Ort: Katrineholm

Eriksbergs slott i Stora Malms socken 13 kilometer öster om Katrineholm med anor från stormaktstiden under andra halvan av 1600-talet är en sällsynt välbevarad slottsmiljö, byggnadsminne och del av ett riksintresse. I slottets omedelbara närhet har ett nytt, stort jaktcenter och en villa beviljats byggnadslov i avvikande arkitekturstil. De nya byggnaderna om totalt drygt 1000 kvm kommer att på ett avgörande sätt förvanska den annars historiskt enhetliga slotts- och landskapsmiljön.

Sörmlands museum har avstyrkt bygglovet. Byggherrens antikvariska konsekvensbeskrivning konstaterar att “det är lite anmärkningsvärt att förslaget inte går mer dialog med den befintliga bebyggelsens form, material- och kulörpalett” men avslutas motsägelsefullt med: ”förslaget (…) bedöms inte behöva innebära bristande hänsyn till kulturvärden på platsen (…)”.

 

Bygglovet har överklagats: Överklagan till Länsstyrelsen om byggnation vid Eriksberg

Kunskapsunderlag för riksintresse Ericsberg D29

 

 

keyboard_arrow_up