Engelbrektsskolan

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 28-04-2009

Förtätning. Engelbrektsskolans skolgård på Östermalm i Stockholm är en av det snabbt minskade antalet fria utblickar i Stenstaden i Stockholm. Den höga skolgården på sin bergsockel visar också de topografiska skillnader som fanns på Stockholms malmar för bara 100 år sedan. Trots att Stadsmuseet har grönklassat Engelbrektsskolans låga flygelbyggnader planeras de att rivas för att ge plats åt två 7 våningar höga bostadshus på skolgården

Uppdateringar
01-07-2012
Förtätat/rivet. Bergknallen bakom Engelbrektsskolan är snart helt bortsprängd och på den gamla skolgården står nu två bostadshus och en idrottshall.

Externa länkar
Stadsbyggnadskontorets hemsida
motståndsrörelsens hemsida
Dagens Nyheter