Emmaboda byggnadsvård – EBV BUTIKEN AB

Affärsidén bygger på att alla mår bättre av att vi omger oss med material som är beprövade, håller god kvalitet och ger en så liten miljöpåverkan som möjligt.
Visad hänsyn för vårt byggda kulturarv och att laga och vårda det som redan finns är en hållbar samhällsutveckling.

Ebv Butiken AB
Södra Lindåsgatan 16
361 42 Lindås

MEDLEMSRABATT: 10% rabatt

Hemsida
Ebv Butiken. 

Öppettider
Se hemsida

Kontakt
info@ebvbutiken.se

070-461 33 17
073-650 90 60