Ekobyggportalen är Årets byggnadsvårdare 2019!

Hej Cathrine Bülow!

Grattis till att Ekobyggportalen vann priset Årets byggnadsvårdare igår! Hur kom det sig att sajten Ekobyggportalen startades?
Det var när jag gick kursen ”Bärkraftigt byggande och boende” på Dalarnas högskola 2007/ 2008 som jag fick ideen till Ekobyggportalen. Först funderade jag på ordna en fysisk ekobyggutställning någonstans men sedan insåg jag att nätet hade många fördelar, det var smidigt att arbeta med och fler skulle kunna ta del av informationen om den låg där. Jag började skriva texter, samla bilder och hittade en programmerare som byggde upp sidan. 2010 var den igång.

Varför ska man besöka ekobyggportalen?
– På Ekobyggportalen hittar man ekobygginfo, kritiska byggfakta, bra produkter, nyheter och forum. I en tid när klimat – och miljöfrågan ligger högt upp på agendan är det en nätguide som på ett enkelt och handfastsätt beskriver hur man kan bygga eller renovera miljösmart och hälsosamt. Om lösningar som är resurssnåla och klimatvänliga, om hus som är sunda att bo i. På riktigt. Ofta handlar det om (natur)material och metoder som är de samma eller närbesläktade till de som används inom traditionellt byggande och byggnadsvård. Byggnadsvård och ekobygg är nära sammankopplade.

Varför vill du jobba för ett hållbart byggande?
– Konventionellt byggande är en av de mest miljöförstörande verksamheterna i samhället. Men samtidigt en ganska dold miljöbov som det talas lite om i förhållande till andra miljöproblem. Detta trots att byggsektorn förbrukar ca 40 % av våra resurser i form av kemikalier, energi och material. Byggande och boende är dessutom något som berör alla människor eftersom vi ju alla måste ha tak över huvudet. Hur vi bygger och renoverar har därför en enorm påverkan, inte bara på miljön, utan också på vår egen hälsa. Det är en alldeles för viktig fråga att lämna över till byggindustrin som i likhet med livsmedelsindustrin ofta tillhandahåller lösningar som är dåliga för oss. Skräpmat respektive skräpmaterial.

– Men byggande måste inte gå på kollisionskurs med naturen eller breda ut sig på bekostnad av äldre bebyggelse. Eller förbruka en arsenal av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det är möjligt att bygga och bo utan att förstöra och smutsa ner. Att bidra till att sprida det budskapet känns viktigt. Och kanske kan jag göra lite nytta genom att vara en nagel i ögat på byggbranschen och bidra en smula till att folk blir mer kritiska konsumenter. Jag skulle också vilja se ett samhälle där vanliga människor ges mycket större möjligheter att påverka och skapa sitt eget boende och jag gläds över den sociala byggrörelse som nu börjat spira i landet – en ny egnahemsrörelse- där människor bildar byggemenskaper för att i egen regi uppföra även flerbostadshus. Till lägre kostnad och högre kvalitet än de stora bostadsbolagen.)

Vilka är dina egna ekobyggförebilder?
– Egentligen alla som bygger med hänsyn till platsen och litet ekologiskt fotavtryck. Eller som byggnadsvårdar gamla hus med bra material, respekt och kunskap. En person jag läst och lärt mig mycket av är den norske ekoarkitekten Björn Berge, som redan på 80-talet uppmärksammade problemet med byggifter i boken ”Det siste syke hus”.  Senare kom ”the Ecology of Building materials” som är en bibel i ämnet. Berge och hans kollegor på Gaia – arkitektgrupp har också framfört kritik mot de konventionella passivhusen, där ett holistiskt perspektiv saknas och där man blir beroende av komplex och elkrävande teknik. Istället har de utvecklat en modell för s.k passiv energidesign – energisnåla hus med ekologisk helhetssyn och sunda material utan komplex och elberoende teknik – som FTX- ventilation till exempel.

TIPS! Följ Ekobyggportalen på Facebook

MOTIVERING

”Utmärkelsen årets byggnadsvårdare 2019 i kategorin Utveckla tilldelas ”Ekobyggportalen – för ett sunt och miljösmart byggande”.
Ekobyggportalen är en värdefull kunskapsbank och inspirationskälla för alla intresserade och dessutom en bra inkörsport för moderna byggare. Sajten har på ett utmärkt vis hjälpt till att utveckla det moderna byggandet till att bli mer samhällsekonomiskt- och ekologiskt hållbart.”

Här hittar du Ekobyggportalen!