fbpx

Län: Jönköping
Ort: Tranås

Vid Svartån i Tranås finns den över hundra år gamla Ekmarks park, anlagd 1888 under ledning av industrimannen JA Ekmark som en naturpark för de boende i området. Parken är även tätt förknippad med Tranåsutställningen 1930. Under en längre tid har en planerad byggnation i parken varit en stridsfråga mellan politiker och medborgare som vill stoppa bygget. Det finns en folklig opinion mot att parken bebyggs, som visar sig genom insändare i tidningen, namninsamling och facebooksidan”Vi som vill bevara Ekmarkspark”. Den opolitiska föreningen Tranås Konstråd har bland annat ordnat protestmarscher mot byggnation i parken. Kommunens planer innebär att tre fyravåningshus byggs i parken.

Uppdatering 27/9-20
Tranåsposten rapporterar att kommunfullmäktige har röstat nej till en ny detaljplan för Ekmarkspark. Detta innebär att det inte blir någon byggnation och att parken kommer att bevaras.

keyboard_arrow_up