fbpx

Efter avslag, föreningen överklagar till MÖD

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena av förslag till detaljplan för Stallmästaregården. Byggnadsvårdsföreningen har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen bland annat eftersom domen innebär att hänsyn inte tas till Riksantikvarieämbetets yttrande där planförslaget avstyrks och för att föreningens argument endast delvis bemötts. Föreningen hänvisar också till att detta ärende är ett av många i Kungliga Nationalstadsparken där de stränga lagkraven åsidosätts.

 

Läs det senaste och tidigare yttranden i det här ärendet här.

keyboard_arrow_up