Dränering – stengrund

Frågeställare: Lucy
Hej, Hur hanterar man dräneringen kring en grund av staplade sten? Vårt tegelshus (byggt ”1906”) står på en stengrund i väldigt tung lerjord som kan bli väldigt fuktig på vintern. Vi är dock lite rädda för att gräva ut en ”modern” dränering ifall huset sätter sig. Jag undrar om det finns några regler eller tidigare forskning om hur man ska göra? Mvh Lucy

Svar:
Alla källare går inte att inreda för bostadsändamål. Man får se källaren som en buffert mot den fuktiga marken. Av din beskrivning att döma kanske det är så för er. Normalt står en kallmurad källarmur i lerjord från början av 1900-talet på en rustbädd. Om man dränerar så att syre kommer åt rustbädden så börjar den ruttna och muren sätter sig.

I den här typen av källare är det vanligt att delar av putsen på insidan av källarväggarna faller av med jämna mellanrum. Det beror på fuktvandringen från ut- till insidan genom murverket och att salterna i fukten kristalliserar vid ytan och spränger bort putsbitar. Den processen går snabbare om man värmer upp källaren. Man får se putsen som ett offerskikt som behöver förnyas med jämna mellanrum.