fbpx

Dränering 1850-talshus?

Pga av hussvampsangrepp (som nu är sanerat) har vi behövt undersöka ett ökat fukttryck i vår källare från 1850. 25 cm under tegelgolvet i källaren har det då visat sig att det står grundvatten. Vid grävning har vi hittat ett ursprungligt dräneringssystem av tegelrör under golvet som med åren blivit är igensatt och ur funktion. Försäkringsbolaget vill nu gräva för utvändig dränering och sätta plattor mot muren. När man började gräva visade det sig dock att muren inte går tillräckligt djupt för att gräva ned dränering intill muren utan att riskera sättning. Byggföretaget vill nu lägga dräneringen ca en meter från grunden istället och hävdar att detta blir ”nästan lika bra”. Blir det verkligen en funktionell lösning som räcker? Eller skall vi lägga dräneringen inne i källaren istället? Eller både och? Något vi måste tänka på?

Svar:

Äldre hus, framför allt före skiftesreformerna, byggdes som regel på väldränerad och mager mark, ofta i högre terräng. Det var ett erfarenhetsbaserat byggande och man ville också spara den bästa marken för jordbruk. Efter skiftena och framför allt i modern tid har man även byggt på mark med sämre förhållanden, till stor del helt enkelt för att det inte finns annan plats kvar i de områden dit folk ville flytta. I ert fall verkar det som att man har hanterat fuktproblemen med dräneringsrör, kanske var det en bra lösning så länge den inte var igensatt? Tegelrör började användas på 1830-talet för dränering. Huset har ju trots allt stått i snart 200 år. Det är inte otroligt att svampangreppet även kan ha andra orsaker.

Det är svårt att uttala sig utan att veta mer om grundförhållanden och om marken är vattenrik kan det vara problematiskt att dränera eftersom det kan leda till sättningar. Byggföretagets lösning med ett dike någon meter ut från huset är en relativt skonsam lösning och tar hand om överskottsvatten vid större regnmängder. Grävningen sker normalt inte djupare än husets grundläggning för att inte riskera sättningar. Att det står vatten i marken under huset behöver inte vara ett problem. Man kan gräva en pumpgrop i källaren så att man kan inspektera vattennivån vid behov och även ha en sänkpump som kan slå till med nivåvakt om grundvattnet närmar sig källargolvet.

keyboard_arrow_up