fbpx

Dränera och sanera mögelskadad källare på hus från 1929?

Vi har köpt ett hus från 1929 som fått ett svartmögelangrepp i källargrunden och vi funderar nu över dränering, isolering och sanering. Vi är nya husägare och praktiskt ganska oerfarna men teoretiskt relativt pålästa och framförallt intresserade av att renovera huset på ett hållbart sätt!

Mögelangreppet kommer från att förra ägaren byggde en bastu i trä direkt mot en yttervägg i betong och möglet har fått växa ifred där under en längre tid. Nu har vi rivit ut bastun och allt organiskt material och står inför att åtgärda angreppet. Det största angreppet är koncentrerat på ca 2x2m men vi ser tecken på någon slags tillväxt i övriga putsen runt om i källaren också och även kalkutfällningar förekommer på olika ställen. Till detta har grunden mindre och större sprickor invändigt och utvändigt. Väggarna är murade med tegel och lecablock och olika typer av puts betong på utsidan och lagningar med puts och spackel och diverse metoder på insidan…

Vi är osäkra på vilken väg vi skall gå med detta framförallt pga mögelangreppet och får olika bud från olika delar av husbranschen. Vissa säger dränera, vissa säger gräv en bit ner och lägg sten runtom och vissa säger ”tvätta bort möglet” ungefär. Huset ligger på en höjd jämfört med staden och omgivande hus och har, vad vi vet, inte dränerats tidigare. Källaren är utgrävd under hela huset och det finns ingen annan husgrund. Vi vill gärna åtgärda både förutsättningar och möglet så snart som möjligt så att vi kan vistas i huset.

Vi tänker så här: För att laga sprickorna utvändigt är vi tvungna att gräva upp runt grunden oavsett och funderar förstås då på att dränera samtidigt. Vi tänker oss att delen närmst huset sen får ett lager tvättad makadam samt att vi ser över dagvattensystemet i samband med detta. Möglet sanerar vi då samtidigt på insidan. Dock råder branschen oss även att isolera grunden när vi ändå dränerar och här är det svårt att hitta bra svar på vad som passar vårt hus eftersom det ofta rekommenderas plast- och kapillärbrytande material. Här kan tilläggas att besiktningsmannen rådde oss att hålla oss till färg och material som är hygroskopiska, alltså precis tvärtom. Vi planerar att fortsätta använda källaren som råkällare och möjligen ha tvättstuga där men vi vill inte inreda källaren.

Så till frågan. Vad anser ni är bäst att göra här långsiktigt för källarens klimat? Och kortsiktigt för att bli av med möglet så fort som möjligt? Låter vår plan rimlig? Och bör vi även isolera runt källaren eller räcker det att laga sprickor och dränera?

Tacksam för hjälp och för ett toppenforum!

Svar:

Av bilden att döma är bastun sannolikt orsaken till mögelpåväxten. Det vita ser ut som saltutfällningar och det svarta som mögel. Murverket strävar efter att jämna ut klimatet på båda sidor av muren vilket leder till fukt- och saltvandring. Hög värme på ena sidan av en mur skyndar på processen och som det ser ut har fukten sedan inte kunnat vädra ut för att den har varit inbyggd bakom bastun.

Steg ett är att sanera möglet. Det finns tusentals mögelsorter och några av dem är allergena eller toxiska. Därför är det säkrast att skydda sig noggrant vid sanering. Stäng till utrymmet noggrannt in mot huset och använd heltäckande skyddsoverall och friskluftsmask (övertrycksmask med hepafilter som finns att hyra) vid sanering. Använd dammsugare med hepafilter och borstmunstycke på de angripna ytorna. Släng påse, byt filter och rengör dammsugaren med sprit efter saneringen. Overallen skall tas av utomhus och slängas i plastpåse eller tvättas efteråt. Använd källaringång eller källarfönster om det är möjligt så att ni inte sprider sporer  i hela huset. Läs mer i boken Mögelsvamp i byggnader. Avslutningsvis kan man spreja med mögeldödande medel.

Mögel kan bara växa om det finns rätt förutsättningar, rätt temperatur, tillgång till organiskt material och rätt fuktighet. Ett förklarande diagram finns i artikeln På säker grund. I den finns även andra förebyggande tips mot fukt i grunder. Efter saneringen kan ni placera en enkel hygrometer i utrymmet under en säsong för att se om fuktigheten når upp till gränsvärden. Kanske är ert problem löst med detta? Ytterväggar i källaren bör inte byggas in eller möbleras för samt bara målas med mineralisk färg som kalkfärg eller äkta silikatfärg (tvåkomponents).

Att dränera utvändigt minskar fuktvandringen, tvättad makadam bryter kappillärsugningen och håller länge om det är rätt utfört med dräneringsrör och markavlopp. Isolerande dränering höjer temperaturen inomhus och bidrar till uttorkning. Nackdelen är att det gillas av till exempel myror och har en begränsad livslängd. Dessutom är materialen mineralull och cellplast inte miljövänliga.

keyboard_arrow_up