fbpx

Dränera källargrund i granit?

Vi har ett timmerhus byggt 1909 som vi håller på att renovera, det är källare med frd, pannrum, matfrd. osv. Vi har inte tänkt inreda den ytterligare.
Troligtvis står granitblocken på lera då det är lerig backe här. När man kollar så ser man att ytterhörnen i golv/vägg är fuktiga samt lite fukt på vissa övriga ytterväggar. Vi blir inte klok när vi läser, behöver vi dränera den eller kan man låta den vara? Samt hur ska vi göra med värmen i källaren, kan vi höja den till ca 15 grader eller ska den vara kall? Vi har en bergvärme pump där nere.

Svar:

Om källaren inte skall användas för bostadsändamål behöver den inte dräneras. Se till att takvattnet rinner bort från huset i markavlopp och att marken lutar bort från huset så minskas fuktbelastningen. Undvik träd och buskar nära inpå huset. Mät den relativa luftfuktigheten med en hygrometer under ett år i källaren så får ni en uppfattning om det eventuellt behöver åtgärdas. Diagram finns i artikeln På säker grund.  Om huset stått sedan 1909 lär det dock inte vara något större problem. Undvik dock att förvara organiskt material som kan mögla i de fuktiga delarna av källaren.

Stark uppvärmning av källaren kommer att leda till ökad fuktvandring genom murverket. Om det finns murbruk eller puts ökar risken för att den vittrar och lossnar. Men några graders uppvärmning bidrar till att luften i källaren blir lite torrare. Värmepumpen brukar ge lite spillvärme som kanske räcker? Undvik täta färg- och ytskikt på ytterväggar som hindrar fuktvandring i murverket.

keyboard_arrow_up