fbpx

Dränera källargrund

Frågeställare: Göran Sten
Hus från 1935 med källare. Vi tänkte nu gräva ut och göra ny dränering och isolera utvändigt med typ Pordrän. Har ni några synpunkter på rätt isolering och hur man ska göra vid dränering av ett gammalt hus. Alla nya företag gör i princip på samma sätt med isolering och dränering och den är ju diffusionsöppen så på så sätt låter det ju ändå bra. Sedan kommer en till fråga. Om man inte kan leda dräneringen till kommunalt dagvatten, hur gör man då? Vattnet måste ju ta vägen någonstans. Några synpunkter? /Göran Sten

Svar:
Tekniskt fungerar cellplastisolering bra, den både isolerar och dränerar. Men den har brister: Tillverkningen som sker i slutna processer, är komplicerad, energikrävande och både miljö- och hälsofarlig. Cellplast brinner häftigt och avger svart, starkt toxisk rök. Dessutom har den osäkra åldringsegenskaper i och med att den långsamt tar upp vatten vilket också försämrar isoleringsförmågan. Vidare finns det uppgifter om att myror gillar att bygga samhällen i och kring skivan. I Energiboken kan du läsa om alternativ, till exempel cellglasskivor som tyvärr är lite dyrare men har bättre miljö- och åldringsegenskaper.

Om marken runt huset är torr finns mindre behov av isolering eftersom det är fukten som leder bort värmen. Då kan det räcka med ett kapilärbrytande skikt av till exempel tvättad singel.

För att leda bort vatten från dräneringen behövs en lägre belägen stenkista eller pumpgrop om huset ligger lågt. Åtgärden måste anpassas till tomten och det kan vara värt att köpa några konsulttimmar av en erfaren anläggare. Sannolikt klarar ni er med en stenkista.

keyboard_arrow_up